Nuus

Nuus

Geagte dr Herman

Namens die Dagbestuur van die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad wil ons u gelukwens met die voortreflike inisiatief wat Solidariteit neem om Afrikaanse Onderwys, onafhanklik van die Staat, as wêreldklas onderriginstansies vir Afrikaanse jongmense, op skool, op universitêre, en tegniese gebiede te ontwikkel.

Ons wil graag ons morele steun hiervoor gee.

Sukses en voorspoed met hierdie visionêre stap.

Vriendelike groete,

Dr Hennie Maartens: sekretaris.   

Antwoord:

Beste Hennie,

 

Baie dankie vir die pragtige skrywe. Dit beteken vir ons baie. Ons is opgewonde oor die planne en het geen keuse as om hard te werk en te bou aan die toekoms nie.

 

Groete

 

Dirk Herman

 

 

Na aanleiding van 'n navraag vanaf BAK, hiermee ʼn antwoord vanaf Netwerk:

Soortgelyk aan die situasie in Suid-Afrika, ontvang die taal ook nie hulp vir alles wat ons graag wil doen van die Staat nie. Die Grondwet van Namibië maak voorsiening dat jy jou taal en kultuur mag handhaaf en bevorder. ʼn Paar Afrikaners het dit dus nodig geag om die organisasie “Netwerk” op die been te bring in 2006. Netwerk koördineer die aktiwiteite van die kultuurorganisasies in Namibië, en het die bemagtiging van Afrikaners en bevordering van Afrikaans ten doel.

Ons werk tans aan ʼn projek om besighede te betrek by die aktiwiteite van Netwerk, om ondersteuning in die breër gemeenskap te verkry.

Van Netwerk se bestuurslede het voordat Netwerk gestig is, ook ʼn sleutelrol gespeel in die stigting van Afrikaanse Privaatskole in Namibië ten einde Moedertaalonderrig te verseker. Tans vat ons hande met die Afrikaanse privaatskole om kommunikasie met ander kultuurorganisasie te versterk. Ons werk nou saam met die skole en die Professionele Vereniging vir Afrikaans-Taalonderrig in Namibië om die behoefte vir onderwys in Afrikaans te bepaal, en te help om beurse te skep vir voornemende Afrikaanse studente. Daar is nie Afrikaanse moedertaalonderrig in die staatskole nie, behalwe vir die eerste drie skooljare in sommige skole. So ook vir ander taalgroepe. Die amptelike onderrigtaal is Engels tot in matriek. Netwerk stel hom ten doel om in die volgende jare die behoefte aan Afrikaanse moedertaalonderrig in die staatskole onder die ministerie van onderwys se aandag te bring. Die tyd is ryp dat daarvoor voorsiening gemaak word.

Volgens die 2011 Namibiese sensusdata, is Afrikaans die moedertaal van 10% van huishoudings in Namibië, ongeveer 212,000 mense. Ons weet egter dat Afrikaans die algemene spreektaal (“lingua franca”) van die meerderheid van mense in Namibië is. Ons moet nogtans ʼn doelbewuste poging aanwend om mense bewus te maak van en lief te maak vir die taal. Ons glo dat die kultuurorganisasies, onder andere ATKV, Die Voortrekkers, Windhoek Woordfees, Die Namib Skryf, ens. genoeg doen hiervoor, met Netwerk wat dophou en koördineer. Namibië is ook gelukkig om sterk steun van die media te hê in die vorm van die Afrikaanse koerant Republikein en op die NBC (nasionale radiodiens), asook op twee privaat-radiostasies, Kosmos 94.1 en Kanaal 7.

Ons hoop dit beantwoord u vrae. Kontak ons gerus vir enige verdere navrae. Ons hoor ook graag verder van BAK.

Vriendelike Namibiese groete,

PHILIPPUS TROMP

Voorsitter: Netwerk Vraag: Noem die individue wat burgers van die Kolonie was, maar wat tereggestel is sonder dat hulle deur ‘n sittende militêre krygshof verhoor was, maar deur sg. saamgestelde ‘court matial’ en op ‘n ad hoc basis in die veld en andersins verhoor en tereggestel is.

BAK SE ERETOEKENNINGS GELEENTHEID OP 6 JUNIE 2019 TE NALN, BLOEMFONTEIN.

Daar was ‘n opgewondenheid tydens BAK se jaarlikse Eretoekennisgeleentheid op 6 Junie 2019. By die funksie het BAK vir Elsa Krantz, drama en toneel, Anton Esterhuyse, musikant, musiekverwerker en –regisseur, Lucas Maree (postuum), liedjieskrywing en musiek, en Coenie de Villiers, musiek en as aanbieder van programme op Afrikaanse TV, vereer vir elkeen se besondere bydrae om Afrikaans as taal te bevorder op hulle onderskeie terreine. Genoemde kunstenaars was dankbaar vir die erkenning wat hulle van BAK ontvang het. Ivan van Vuuren het namens mev Ilse Maree, weduwee, van Lucas Maree opgetree. Leon Gropp het as gaskunstenaar opgetree wat NP van Wyk Louw se gedigte getoonset en musikaal uitstaande aangebied het. Die aand is heerlik met verversings afgesluit. 

Op die foto is vlnr: Dr Chris Verwoerd (BAK voorsitter), Ivan du Preez (namens mev Ilse Maree), Elsa Krantz, Coenie de Villiers, Andre Esterhuyse en mev Karn Botha (BAK)

 

Die Heliograaf, nuusbrief van die Vriende van die Oorlogsmuseum, is propvol nuusberigte en interessante kultuuraktiwiteite.

Laai dit gerus hier af!

Kyknet se kwéla span en Willem Botha kuier op Doornkloof saam met Die Voortrekkers Vrystaat en die Uile span se vyftigjarige herlewing!

 

Hieronder is BAK se die motivering, waarom ons kontak met ons Taalgenote in die Buiteland wil maak:

"In die lig van die feit dat die Afrikaanssprekende as kulturele groep op ons planeet staatkundig ‘n minderheidsgroep is, het die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad besluit om kontak met taalgenote in die buiteland te maak. Ons wil graag by u en ander taalgenote elders in die wêreld verneem wat u gevoel oor Afrikaans en die bevordering daarvan in u land is. By ons in Suid-Afrika is ons op burgerlike organisasies soos Solidariteit, AfriForum, Afrikaans.com, en andere aangewese om daadwerklik Afrikaans in stand te hou en te bevorder. Geen hulp word van die Staat ontvang nie.

Ons sal onder andere ook graag by u wil verneem wat u projeksie oor Afrikaans in u land is. Hoe lank kan dit oorleef? Wat doen Afrikaners in hul nuwe lande om dit lewendig te hou?" 

Ons het die volgende reaksie van ds Rian Steyn van die SA Gemeente in Londen ontvang:  Ons het die toestemming van ds Steyn verkry om dit op ons webwerf te plaas: 

Dankie vir die navraag.  Ons eredienste by ons gemeentes van die SA Gemeente in die VK is in Afrikaans, maar omdat ons ‘n groeiende getal Engelsprekende lidmate het, is daar ‘n direkte vertalingsdiens beskikbaar tydens ons eredienste. Ons het op hierdie stadium 11 eredienste reg oor Engeland per maand.

Dit is te verstane dat ons kontak met ander kerke en organisasies in die VK egter volledig in Afrikaans is. Ons het goeie kontak met die Suid-Afrikaanse Ambassade hier in Londen, maar ook daardie kontak is in Engels.

Ons Sondagskool is tweetalig afhangende van die samestelling van die klasse. Kinders wat skool toe gaan raak al hoe meer Engels en dit is in die hande van ouers wat kies om steeds Afrikaans in die ouerhuise te praat, wat die taal lewendig hou.  Ons kry dat die saak van Afrikaans vir party ouers belangriker is as ander, maar die meerderheid ouers doen dit steeds.

Vir meer inligting oor die gemeente besoek gerus ons webblad www.sagemeente.com

10/04/2019

Vriend/Vriende,

Graag nooi die Nasionale Vrouemonument Kommissie u en u organisasie/instelling uit na ‘n kitsberaad wat op 31 Mei 2019 van 9:00-11:30 by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat gehou word. Die tema is “Die boodskap van die Nasionale Vrouemonumentkommissie vandag”. Dit is ‘n beraad of ‘n gesprek vir vriende of ondersteuners van die Monument. Tee en iets ligs word na afloop van die beraad aangebied. Die beraad is gratis en die versoek u eie mening en inset.

Ons nooi u én/of u as organisasie/instelling om almal te stuur wat belangstel. Laat weet ons asb. teen 20 Mei 2019 van die getal en persone met ‘n kontaknommer by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Die rede hiervoor is dat ons die lokaal en die teegoed wil finaliseer.

Die doel van die Nasionale Vrouemonumentkommissie is om die belangrikheiden aktualiteit van die Monument vir vandag te beklemtoon.

Die beraad begin stiptelik om 09:00 met ‘n paar kort inleidings (10 minute) van bekendes en daarna volg bespreking van die teenwoordiges. Indien moontlik, kan ons ‘n konsensus of twee formuleer.

U ontvang hierdie uitnodiging namens die Nasionale Vrouemonumentkommissie.

Dankie vir u aandag aan die saak.

Prof Piet Strauss

Voorsitter Nasionale Vrouemonumentkommissie.

Posbus 11822, Universitas, Bloemfontein, 9321

Sekretaresse Esta Jones - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Die Ou Presidensie Historiese Vereniging

 

Nooi u na die herdenking van die landing van Jan v Riebeeck 367 en die stigting van Bloemfontein 173 jaar gelede

 

The Old Presidency Historical Society

 

Has the honour of inviting you to the commemoration of Jan v Riebeeck 367

 

and the foundation of Bloemfontein 173 years ago.

 

Saturday 6 April 2019 at 14:15 at the National Museum ( Aliwal street )
 
Kollekte / Collection
 
RSVP : 051 422 5283 / 072 418 8665

 

Page 1 of 2