Jaarvergadering 16 November 2021

Geagte kultuurvriende

Die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad (BAK) se Jaarvergadering (JV) vind vanjaar plaas op (DV) Dinsdag 16 November 2021 om 18:00 in die saal van die APK Bainsvlei, Langenhovenpark, Bloemfontein (aan die bopunt van die ou Bankovs-boulevard naby die N1).

Alle lidorganisasies, individuele lede en belangstellendes in die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurgemeenskap is welkom om die vergadering by te woon.

‘n Sakelys vir die vergadering, notule van die 2020-Jaarvergadering en ‘n hersiene BAK-reglement is vir u aandag hierby aangeheg.

Vriendelike kultuurgroete,

Barry Frey

Sekretaris: Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad

 

0834621963