Jaarverslag 2021/2022

Jaarverslag van die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad vir 2021/2022

Vergaderinge van die Bestuur

Die Bestuur het gereeld vergader en minstens kwartaalliks bymekaar gekom vir ʼn gestruktureerde vergadering met sakelyste en notules.

Jaarlikse Eretoekeningsfunksie

Die jaarlikse funksie het weer op 13 Oktober 2022 plaasgevind by die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke.  Erkenning is vanjaar gegee aan mnr. Deon de Jager, dr. Joanita Erasmus-Alt en adv. Colin Steyn.

Media-vrystellings

Daar was vanjaar geen media-vrystellings nie.  Die BAK-bestuur was wel nou betrokke by die openbare deelname van die naamsveranderingsoses van die Taalmonument in die Paarl.  Gesprekke het ook tussen die BAK en die FAK se Kultuurnetwerk plaasgevind rakende die verval van die Ou Presidensie. Daar is ook deur die BAK gesprekke gevoer rakende die bewaring van ABO- wapens by die Ou Fort.

Ledegroei

Die sakelys het deurentyd nuwe lede hanteer en daar was wel groei in 2022 rakende individue, maar nie rakende organisasies nie.

Bestuursamestelling

‘n Woord van dank aan die volgende persone wat op die bestuur vir 2021/2022 gedien het:

Mnr. Willie Engelbrecht                     Voorsitter

Mev. Marda Oosthuysen                    Ondervoorsitter

Prof. Barry Frey                                  Sekretaris

Mev. Karin Botha                               Tesourier

 

Mnr. Marius de Vos                            Gekoöpteerde lid