Konsentrasiekampdag

Konsentrasiekampdag

Gedenkgeleentheid

16 Junie 2019

Die lyding van Boerevroue en -kinders tydens die Anglo-Boereoorlog,1899-1902

Program

Datum: 16 Junie 2019 – Erediens om 09:30.

Plek: Kerksentrum, Afrikaanse Protestantse Kerk, Bainsvlei.

H/v Topsy Smith en Elias Motsoaledistraat, Langenhovenpark.

Koördinate: Bloemfontein S 29⁰ 06’ 05.35” en O 26⁰ 09’

49.72”

Verrigtinge: Erediens gelei deur ds Lewis Strauss.

Verversings

Vertelling, toegelig met fotomateriaal, oor die Konsentrasiekampe

deur prof. Andries Raath.

Kranslegging by die Bron van Herinnering.