Vrystaatdag

Vrystaatdag
23 Februarie 1854 Die Bloemfontein konvensie word onderteken. Dit het beteken dat die Oranje-Vrystaat
'n onafhanklike en erkende Republiek geword het.