Die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad stel homself ten doel om:

Die Afrikanerkultuur en Afrikaans te bevorder

As forum te dien waar lidorganisasies aktiwiteite kan koördineer en mekaar wedersyds kan ondersteun

Om leemtes in die kultuurakker te identifiseer en waar moontlik oplossings te bied.

Jaarliks 'n kultuuralmanak uit te gee

Die bewaring van die Afrikanererfenis te bevorder.