Die Kultuurraad stel homself ten doel om:

  • Die Afrikanerkultuur en Afrikaans te bevorder
  • As forum te dien waar lidorganisasies aktiwiteite kan koördineer en mekaar wedersyds kan ondersteun
  • Om leemtes in die kultuurakker te identifiseer en waar moontlik oplossings te bied.
  • Jaarliks 'n kultuuralmanak uit te gee
  • Die bewaring van die Afrikanererfenis te bevorder.

 

Bestuur (2019):

Voorsitter:

Dr Chris Verwoerd

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ondervoorsitter: Mnr Willie Engelbrecht  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris: Dr Hennie Maartens  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Penningmeester: Mnr Arno Odendaal  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Addisionele lid: Prof Barry Frey  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gekoöpteerde lid: Mev Karin Botha  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Geaffilieerde lede:

Afrikanerkultuurorganisasies in Bloemfontein wat tans by die BAK geaffilieer is
(LW: Nie in alfabetiese volgorde nie):

Oranje Rapportryerskorps

Ou Presidensie Historiese Vereniging    

Brandkop Voortrekkerkommando

Die Dameskring, Takke: Heuwelsig en Bfn-Suid

Van Riebeeck Volkspelelaer

APK Rooiwal

Oranje Sekondêre Meisiesskool

Onafhanklike Hervormde Gemeente, Bloemfontein

Koördinerende Afrikanerraad (KAR)

Nasionale Vrouemonumentkommissie

Goedgenoeg Volkspelelaer

Dankbaar Geloftefeeskomitee

Individuele lede:

Mnr. Willie Engelbrecht

Ds. Lewis en mev.  K. Strauss                     

Dr. Hennie Maartens