Voorblad

Die Kultuurraad stel homself ten doel om:

  • Die Afrikanerkultuur en Afrikaans te bevorder
  • As forum te dien waar lidorganisasies aktiwiteite kan koördineer en mekaar wedersyds kan ondersteun
  • Om leemtes in die kultuurakker te identifiseer en waar moontlik oplossings te bied.
  • Jaarliks 'n kultuuralmanak uit te gee
  • Die bewaring van die Afrikanererfenis te bevorder.